ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนประติมากรรม ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเขมจิรา ปิ่นทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2558,14:12  อ่าน 513 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร ยาเนตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2558,13:18  อ่าน 772 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech
ชื่ออาจารย์ : นางกัลป์สุภัค ถาวรหมื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2558,12:22  อ่าน 418 ครั้ง
รายละเอียด..