ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เขียนตามคำบอก ป.1 - ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรรณษา สุคลชาติ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560,09:53   อ่าน 422 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อ่านเอาเรื่อง Pisa ป.4 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงดวงใจ พิลึก
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560,09:21   อ่าน 423 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เขียนตามคำบอก ป.1 - ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรรณษา สุคลชาติ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560,09:05   อ่าน 406 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนุชลี ลาเสือ
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2560,15:56   อ่าน 324 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็ก (เรียนร่วม)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายโยธิน แรงการนา เด็กชายสันต์ทัศน์ ฝ่ายกระโทกและเด็กชายปุณฑา สิงห์ใหญ่
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2560,15:41   อ่าน 389 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน Paint ป.1-ป.6 (เรียนร่วม)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายยศภัทร แสไพศาล และเด็กหญิงปวริศา จุลมุสิ
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2560,15:38   อ่าน 303 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง (เรียนร่วม) ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสริดา นาทองลาย เด็กหญิงธนัชพร ทองมหา เด็กหญิงกัญญาวีร์ ละสูงเนิน เด็กหญิงสาธิตา สุธัมมา และเ
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2560,15:37   อ่าน 441 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการเล่านิทาน(เรียนร่วม)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภูมิรินทร์ กลิ่นหอม
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2560,15:33   อ่าน 290 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ Persentation
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวรพรต เมตตา และเด็กชายวรพล หงษ์ดำเนิน
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2560,15:32   อ่าน 274 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนุชลี ลาเสือ
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2560,15:30   อ่าน 280 ครั้ง