ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ (อ่าน 724) 18 เม.ย. 61
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการ (อ่าน 570) 02 เม.ย. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี (อ่าน 574) 02 เม.ย. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว กิจกรรมทัศนศึกษา (อ่าน 566) 02 เม.ย. 60
แผ่นพับโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 576) 02 เม.ย. 60
จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 556) 02 เม.ย. 60
แผ่นพับโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว (อ่าน 752) 02 เม.ย. 60
ประกาศรับ/ยื่นซอง สอบราคา ก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 และส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49 (อ่าน 659) 19 ต.ค. 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 617) 30 ส.ค. 59
ส่งครูวันย้ายวันที่ 2-3 กันยายน 2558 (อ่าน 782) 19 ส.ค. 58
จัดงานวันเกษียนให้ครูศักดิ์ชีย พันธ์ุคำภู (อ่าน 730) 19 ส.ค. 58
กำหนดการเปิดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว (อ่าน 679) 06 เม.ย. 58
การแข่งขันกีฬา - กรีฑา ("ใบตองเกมส์ ๕๖") (อ่าน 750) 25 ก.พ. 57
กำหนดการ ปิด - เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 863) 10 ต.ค. 56
โรงเรียนหยุด วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖ (อ่าน 774) 04 ก.ค. 56
เข้าค่ายคุณธรรม (อ่าน 806) 11 มิ.ย. 56
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวจัดงานศิษย์เก่า "บ้านเกิดโรงเรียนเก่ากินข้าวร่วมกัน" ขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรี (อ่าน 927) 29 มี.ค. 56
ประชุมผู้ปกครอง วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อาคารเอนกประสงค์ เวลา ๑๕.๐๐ -๑๖.๐๐ น. (อ่าน 768) 07 ก.พ. 56
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ (อ่าน 761) 21 ธ.ค. 55
แข่งขันกีฬาชุมชุน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ (อ่าน 762) 21 ธ.ค. 55
ลงทะเบียนศิษย์เก่า (อ่าน 843) 10 พ.ย. 55
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวนัดผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประชุมชี้แจงเรื่องการแจกและการใช้ Tab (อ่าน 703) 06 พ.ย. 55