ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว กิจกรรมทัศนศึกษา

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ฝ่ายงานบริหารทั่วไป/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดโครงการกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ “การเรียนรู้ตามรอยพ่อ” ในระดับชั้น ป.๔-๖ ที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี นำทีมโดย           ผอ. วรรณพร ไสยาวัน 

นักเรียนได้รับความรู้ด้านการเกษตร ทฤษฎีความพอเพียง กังหันลมพลังงานไฟฟ้า ทั้งได้ฝึกทักษะ ในการปฏิบัติตนในการเดินทางไกล การอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งได้รับความสนุกสนานและประสบการณ์นอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี.............. (BY:Kroo_Torn)

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2560,12:10   อ่าน 566 ครั้ง